Wydarzenia

27.09 - 06.10


Wrzesień

Październik

Warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji


Instytucja:
Fundacja Kultury bez Barier
Miejsce:
02-053 Warszawa, ul. Reja 9
Kategoria:
 • Teatr
Data:
02.10.2019
Czas:
10:00 - 16:00
Czas trwania:
6 godz.
Typ wydarzenia:
Bilet:
Inne:
Organizator wydarzenia zapewnia miskę z wodą dla psa przewodnika/asystującego.
Warsztaty są pomyślane jako okazja do podniesienia kompetencji, do zdobycia najważniejszych informacji związanych z tworzeniem opisów audiodeskrypcji, do krótkiej praktyki i wymiany doświadczeń. Wspólnie postaramy się rozwiewać wątpliwości i określać najlepsze sposoby upowszechniania dzieł sztuki istniejących w dwóch - rzeczywistym i wirtualnym - światach.

Warsztaty są częścią projektu „Czytanie Obrazów” dofinansowego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa”.

Prowadzący:

Robert Więckowski – dziennikarz, doktorant kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, związany z SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-społecznym i UKSW, badacz literatury polskiej i dyskursu memorialnego w kontekście przeszłości polsko-żydowskiej, badacz literatury popularnej oraz, obserwowanych w literaturze i w zachowaniach społecznych, przejawów dialogu międzykulturowego, teoretyk audiodeskrypcji tworzonej do dzieł plastycznych, współautor „Zasad tworzenia audiodeskrypcji”, od 2009 roku konsultant skryptów AD przygotowywanych do filmów, spektakli teatralnych i wystaw muzealnych, trener prowadzący warsztaty z obsługi widza z niepełnosprawnością w instytucjach kultury i z tworzenia audiodeskrypcji.

Powrót

Legenda:


 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Wydarzenie dla dzieci
 • Piktogram: Wydarzenie dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie dla cudzoziemców
 • Piktogram: Tabliczki z QR kodami
 • Piktogram: Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Opieka nad dziećmi 5-12 lat