Spotkanie na wystawie "Słowo, symbol, metafora, znak" – Festiwal Kultury Bez Barier

Wydarzenia

27.09 - 06.10


Wrzesień

Październik

Spotkanie na wystawie "Słowo, symbol, metafora, znak"


Powiększ obraz: Plakat informujący o wystawie. Na żółtym tle po lewej duży czerwony odręczny napis z tytułem wystawy Odkłamywanie mitów? Poniżej czarnymi literami napisany podtytuł Plakaty kubańskie lat 60. i 70. XX wieku na tle twórczości plakatowej w Polsce i Czec

Baner informujący o wystawie

Fot.: Tomasz Broda

Instytucja:
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Miejsce:
02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Kategoria:
 • Teatr
Data:
30.09.2019
Czas:
14:30 - 16:00
Czas trwania:
1 godz. 30 min.
Typ wydarzenia:
Bilet:
Inne:
Organizator wydarzenia zapewnia miskę z wodą dla psa przewodnika/asystującego. W miejscu wydarzenia jest miejsce wyciszenia.
Słowo, symbol, metafora, znak. Spotkanie na wystawie "Odkłamywanie mitów? Plakaty kubańskie lat 60. i 70. XX wieku na tle twórczości plakatowej w Polsce i Czechosłowacji. Plakaty jako egalitarna sztuka ulicy używają języka symboli i metafor. Znak, obraz, skojarzenie, połączenie tekstu i przedstawień powinno być zrozumiałe, zwracać uwagę, przykuwać wzrok. Podczas spotkania zastanowimy się czy istnieje uniwersalny język obrazu i czy przedstawienia takie jak czaszka, zaciśnięta pięść, aureola czy złamany krzyż jest tak samo odczytywany w Polsce, Czechosłowacji i na Kubie?

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking płatny.

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: przy pomocy pracownika obiektu, przy pomocy własnego asystenta, po rozkładanych szynach,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: wyższy niż 5 cm

Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku,

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością;


Powrót

Legenda:


 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Wydarzenie dla dzieci
 • Piktogram: Wydarzenie dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie dla cudzoziemców
 • Piktogram: Tabliczki z QR kodami
 • Piktogram: Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Opieka nad dziećmi 5-12 lat