Wydarzenia

27.09 - 06.10


Wrzesień

Październik

Zwiedzanie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie


Powiększ obraz: W lewej części zdjęcia, na bliskim planie znajduje się zabytkowa kamienica, która stoi przy brukowanej ulicy. Budynek ma jasne kolory, duże i liczne okna. Drzwi znajdują się w lewej części budynku, są dwuskrzydłowe, w górnej części zaokrąglone. Po ob

Siedziba muzeum przy ul. Freta 16

Instytucja:
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Miejsce:
00-227 Warszawa, ul. Freta 16
Kategoria:
 • Teatr
Data:
03.10.2019
Czas:
12:00 - 13:00
Czas trwania:
1 godz.
Typ wydarzenia:
Bilet:
11 zł
Inne:
Organizator wydarzenia zapewnia miskę z wodą dla psa przewodnika/asystującego.
Muzeum mieści się przy ulicy Freta 16 w XVIII-wiecznej kamienicy, gdzie matka Marii prowadziła pensję dla dziewcząt. Po śmierci uczonej w elewację budynku wmurowano pamiątkową tablicę.

Muzeum ma charakter biograficzny. Ekspozycję stałą tworzy obszerny zbiór oryginalnych notatek i listów Marii Skłodowskiej-Curie, a także fotografii, dokumentów oraz rzeczy osobistych uczonej i jej rodziny.

Wśród eksponatów znajdują się rzeźby autorstwa znanych polskich artystów.

Fragment wystawy zaaranżowano na laboratorium paryskie Państwa Curie, w którym prezentowane są przyrządy pomiarowe, zaprojektowane przez Piotra Curie. Część ekspozycji upamiętnia noblistkę na znaczkach, medalach i banknotach.

Muzeum gromadzi zbiory, organizuje wystawy czasowe, wykłady, spotkania autorskie i wydarzenia artystyczne oraz prowadzi działalność wydawniczą. Prowadzi także sprzedaż książek i pamiątek związanych z uczoną.

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking płatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, przy pomocy pracownika obiektu, z poziomu terenu,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: wyższy niż 5 cm

Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku,

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością;


Powrót

Legenda:


 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Wydarzenie dla dzieci
 • Piktogram: Wydarzenie dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie dla cudzoziemców
 • Piktogram: Tabliczki z QR kodami
 • Piktogram: Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Opieka nad dziećmi 5-12 lat