Wydarzenia

27.09 - 06.10


Wrzesień

Październik

COOLturalny Festiwal Głuchych - o nas

31.08.2019


COOLturalny Festiwal Głuchych jest tworzony przez cztery organizacje: Fundację Kultury bez Barier - organizatora i współorganizatorów: Centrum Polskiego Języka Migowego, Fundację Deaf Respect i Fundację Akademia Młodych Głuchych.

Naszą misją jest by dwa światy - słyszących i Głuchych mogły sie spotkać w przestrzeni kultury. Podczas całego festiwalu zapewniamy tłumaczenie na polski język migowy/język polski foniczny. Prowadzący warsztatów i spotkań są zarówno osobami Głuchymi jak i słyszącymi.

Zapraszamy każdego!

Powrót