Wydarzenia

27.09 - 06.10


Wrzesień

Październik

Debata "Kultura (dla) Głuchych?"

31.08.2019


Zapraszamy na debatę, na której poruszymy takie kwestie jak: dostęp do kultury, jakość tłumaczeń na polski język migowy, edukacja kulturalna w szkołach dla Głuchych, aktywność kulturalna Głuchych i wiele innych. Chcecie zadać pytanie? Pytania (teksty lub vlogi) wysyłajcie na mail: cfg@kulturabezbarier.org

Czekamy na pytania z zakresu:

  • kultury dostępnej – np. Czy filmy powinny być z napisami dla niesłyszących czy napisami uproszczonymi? Czy zawsze jest potrzebna integracja słyszących i Głuchych?
  • tłumaczenia na polski język migowy – np. Jak znaleźć dobrego tłumacza? Jak w Polsce zmieniła się sytuacja jeśli chodzi o tłumaczy PJM?
  • Kultury Głuchych – np. Czy Kultura Głuchych będzie nadal istnieć za kilkanaście lat? Czy w Polsce jest duża świadomość na temat Kultury Głuchych?
  • aktywności Głuchych – np. Jak realizować własne pomysły? Gdzie szukać aktywności dla siebie?
  • dostępności przestrzeni publicznej i wydarzeń miejskich – np. Jak Miasto Warszawa wybiera wydarzenia, które mają być tłumaczone na PJM? Gdzie mogę zdobyć informację o wydarzeniach miejskich z udogodnieniami?

Zaprosiliśmy ekspertów w poszczególnych dziedzinach, będą obecni m.in. Anna Żórawska z Fundacji Kultury bez Barier, Aleksandra Kalata-Zawłocka ze Stowarzyszenia Polskiego Języka Migowego, Tomasz Grabowski, przedstawiciel/-ka Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy.

Debatę poprowadzą Paulina Gul z Fundacji Kultury bez Barier i Konrad Kozłowski z Fundacji Akademia Młodych Głuchych.

Powrót