Wydarzenia

27.09 - 06.10


Wrzesień

Październik

Regulamin


Regulamin 7. Festiwalu Kultury Bez Barier

Regulamin 7. Festiwalu Kultury Bez Barier

 1. Organizatorami 7. Festiwalu Kultury Bez Barier (zwanego dalej „7. FKBB”) są: Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Bez Barier, Teatr Ochoty, Disney Polska, Bemowskie Centrum Kultury zwani dalej „Organizatorem”.
 2. Wydarzenia 7. FKBB odbywają się w instytucjach kultury (zwanych dalej „Partnerami”)
 3. Za prawidłowy przebieg wydarzenia, będącego w programie 7. FKBB oraz bezpieczeństwo jego uczestników odpowiada Partner, w instytucji którego wydarzenie się odbywa.
 4. Program 7. FKBB może ulec zmianie. Obowiązująca wersja programu znajduje się na www.fkbb.pl
 5. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń na wydarzenie Organizator zastrzega sobie prawo odwołania tego wydarzenia.
 6. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje rezerwacja miejsc.
 7. Bilety do teatru należy wykupić jak najszybciej, jednak nie później niż datą wskazaną w wydarzeniu jako data wykupu/odebrania biletów. Inaczej rezerwacja zostaje anulowana. W wyjątkowych sytuacjach Partner umożliwia zakup biletów tuż przed wydarzeniem, w takim przypadku Uczestnik musi się skontaktować z Partnerem.
 8. W razie rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Organizator zastrzega możliwość odmowy rezerwacji kolejnego wydarzenia osobie, która nie odwoła udziału w wydarzeniu i nie przyjdzie na nie.
 9. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 10. Organizator i Partnerzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu wydarzeń, w tym zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren wydarzenia jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem lub dokumentem przedstawiającym wydarzenie, na wszystkich polach eksploatacji bez dodatkowych roszczeń.
 11. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
 12. Przetwarzanie danych osobowych:
 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 30 lok. 514.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji miejsca na wydarzenie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na przyjęciu rezerwacji na wydarzenie.
 • Dane będą przekazywane Partnerom i osobom zaangażowanym w obsługę fotograficzną i wideo festiwalu w postaci list rezerwacji.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników do dnia 31.10.2019.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Rezerwując udział w wydarzeniu 7. FKBB lub kupując bilet na nie uczestnik akceptuje regulamin 7. FKBB.
 2. Regulamin dostępny jest na www.fkbb.pl